Ruim eenderde (35,3 procent) van alle werknemers krijgt onvoldoende of geen bijdrage voor kinderopvang van hun werkgever. Dit blijkt uit een onderzoek naar de werkgeversbijdragen in de kosten voor kinderopvang. De meting is in mei uitgevoerd in opdracht van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In de Wet kinderopvang in 2005 is vastgelegd dat ouders, overheid en werkgevers ieder eenderde deel van de kosten voor kinderopvang betalen. Met werkgevers- en werknemersorganisaties is toen afgesproken dat in 2008 90 procent van alle werknemers eenderde deel van de kosten voor kinderopvang voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar van hun werkgevers vergoed krijgen. Dat betekent dat beide ouders van hun werkgever ieder een zesde deel van de kosten betaald krijgen. Op basis van de meting acht minister De Geus het onwaarschijnlijk dat dit streefcijfer gehaald wordt en stelt hij voor om per 1 januari 2007 een verplichte werkgeversbijdrage in te voeren. De minister bespreekt de onderzoeksresultaten volgende week met de sociale partners in de Stichting van de Arbeid en vervolgens in het kabinet.
De verplichte werkgeversbijdrage zal worden geïnd via een verhoging van het werkgeversdeel van de WW-premie. De lasten voor werkgevers zullen echter niet toenemen omdat het kabinet van plan is de winstbelasting voor bedrijven te verlagen.
De verplichte werkgeversbijdrage maakt het voor ouders niet alleen goedkoper maar ook een stuk eenvoudiger. Om een bijdrage in de kosten voor kinderopvang te krijgen, hoeven zij alleen nog maar een aanvraag bij de Belastingdienst in te dienen.
Uit het onderzoek blijkt verder dat 72,5 procent van de werknemers die onder een CAO valt een volwaardige regeling heeft. Ruim een kwart (27,8 procent) van de CAO-werknemers heeft een onvolwaardige of geen regeling. Van de werknemers zonder CAO heeft 34,5 procent een volwaardige regeling. Meer dan de helft (52,5 procent) van de niet-CAO-werknemers heeft helemaal geen regeling.
Minister De Geus heeft het onderzoek ter kennisname naar de Tweede Kamer gestuurd.

bron:SZW