Op 3 november begint het suikerfeest, waarmee een einde komt aan de ramadan. De laatste tijd gaan er stemmen op om van dit feest een nationale feestdag te maken. MarketResponse vroeg ruim 500 personen van 18 jaar en ouder naar hun mening hierover. Een op de vijf Nederlanders is van mening dat het suikerfeest een nationale feestdag moet worden. Het aantal voorstanders van het suikerfeest als officiele feestdag verdubbelt ruimschoots wanneer men de keuze zou hebben tussen een vrije dag op het suikerfeest in plaats van een vrije dag op een andere nationale feestdag.

Wanneer men zou worden uitgenodigd om aan het suikerfeest deel te nemen, zou een
meerderheid van de Nederlanders gehoor geven aan deze uitnodiging. Of dit nu uit
beleefdheid of nieuwsgierigheid is of vanuit een andere overweging, uit deze bevinding
spreekt in ieder geval een positieve houding om nader kennis te maken met de gebruiken
van moslim landgenoten en hun cultuur.

Meer gedetailleerde resultaten
Het suikerfeest geniet een grote bekendheid onder Nederlanders; 92% heeft er wel eens van gehoord en hiervan kent 71% de betekenis van het feest.
Van alle respondenten is 20% van mening dat het suikerfeest een nationale feestdag moet worden, ongeacht de manier waarop dit wordt uitgewerkt; 71% voelt hier niets voor en 8% heeft geen mening. Wanneer het zou gaan om een extra vrije dag stijgt het aandeel voorstanders tot 31%; wanneer er een andere nationale feestdag voor moet worden ingeleverd is echter nog maar 9% voorstander. Opvallend is de grote steun voor de optie om het suikerfeest als officiele feestdag te erkennen en mensen de keuze te geven om deze dag vrij te nemen in plaats van een andere nationale feestdag; maar liefst 45% is hier voorstander van.

Wanneer men zou worden uitgenodigd om aan het suikerfeest deel te nemen door bijvoorbeeld een buurtgenoot, zou 61% van de Nederlanders hier gehoor aan geven.

bron:Marketresponse