Deze week is  het jaarboek 2005-2006 van de Protestantse Kerk Nederland(PKN) uitgekomen. De nieuwe uitgave is het eerste gezamenlijke jaarboek na de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland. In het jaarboek zijn de gegevens van alle gemeenten en predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland opgenomen. Alle centrale kerkenraden en classes ontvangen deze week een exemplaar.

Terugblik
Het nieuwe jaarboek bevat naast de vaste gegevens van gemeenten, classes en dienstenorganisatie een uitgebreide terugblik op de afgelopen twee jaar Protestantse Kerk. Zowel de afronding van het Samen op Weg-proces (december 2003) als de "eerste stappen" van de Protestantse Kerk komen uitgebreid aan de orde.

Nieuw
Nieuw in het jaarboek is de ordening van de gegevens van gemeenten en predikanten. De gemeenten zijn geordend per classis, die vervolgens alfabetisch in het jaarboek aan de orde komen. De gegevens van de predikanten staan in een drietal aparte overzichten. Nieuw is ook een alfabetisch personenregister.

bron:PKN