Vanaf vanmiddag 17.00 uur debatteert de Eerste Kamer met de bewindspersonen Bot en Pechtold over het Europese voorstel een Europees bureau voor de Grondrechten op te richten. Sinds een jaar laat de Eerste Kamer in haar correspondentie met de Nederlandse regering en in Europese fora al weten zeer kritisch te staan tegenover het voorstel tot oprichting van het Bureau voor de Grondrechten. Opmerkelijk is dat in de eerste termijn Eerste-Kamerlid Dees (VVD) namens alle fracties inbreng zal leveren. In de tweede termijn zullen de fracties afzonderlijk ook spreken.

De bezwaren van de Eerste Kamer zijn de verwachte overlap met de werkzaamheden van de Raad van Europa en de vrees voor nieuwe scheidslijnen op het Europees continent. Op Europees niveau zijn de regeringsleiders voornemens een politiek akkoord over het voorstel te sluiten in juni van dit jaar. De Nederlandse regering heeft echter meer malen aangegeven terdege rekening te houden met het standpunt van de Kamer. Ten aanzien van het aangehechte besluit bij het Europese voorstel om zorg te dragen voor een mandaat voor het Bureau op het gebied van justitie en binnenlandse zaken heeft de Kamer zelfs het formele instemmingsrecht.
bron:Eerste Kamer