De Eerste Kamer is gisteren akkoord gegaan een wetsvoorstel van de ministers Donner van Justitie en Zalm van Financiën dat het vanaf boekjaar 2005 mogelijk maakt voor niet-beursgenoteerde ondernemingen de International Accounting Standards (IAS) te gebruiken bij het opstellen van hun geconsolideerde jaarrekening.

De toepassing geldt ook voor de enkelvoudige jaarrekening. Het gebruik van de IAS is voor deze ondernemingen niet verplicht, maar biedt wel voordelen. Bijvoorbeeld als niet-beursgenoteerde ondernemingen nieuwe investeerders willen aantrekken of een gang naar de beurs overwegen. De belangrijkste doelstelling van de IAS is het vertrouwen in de financiële markten te vergroten door toepassing van transparante en vergelijkbare jaarrekeningstandaarden in de hele Europese Unie. Ook verminderen de administratieve lasten voor ondernemingen die een beroep doen op de Europese kapitaalmarkt. Ze kunnen volstaan met à©à©n jaarrekening voor de hele EU.
Het wetsvoorstel is gebaseerd op een Europese verordening uit 2002 waarin aan de lidstaten wordt overgelaten voor niet-beursgenoteerde ondernemingen in nationale wetgeving te regelen dat van de IAS gebruik kan worden gemaakt. Daar staat tegenover dat deze verordening wel alle beursgenoteerde ondernemingen in de Europese Unie rechtstreeks verplicht de International Accounting Standards toe te passen bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening vanaf boekjaar 2005. Naar aanleiding van de toepassing van de IAS in de EU is in het wetsvoorstel tevens de nationale wetgeving aangepast, eveneens ten gevolge van EU-regelgeving.

Daarnaast wordt in de nieuwe wet een van de aanbevelingen uit de corporate governance code Tabaksblat uitgevoerd. Krachtens deze wet krijgen accountants de bevoegdheid aanwezig te zijn bij de algemene vergadering van aandeelhouders die besluit over de vaststelling van de jaarrekening en de bevoegdheid daar het woord te voeren. Hij kan vragen beantwoorden over zijn controlewerkzaamheden en over zijn verklaring bij de jaarrekening.
De wet zal naar verwachting nog deze maand in werking treden, vlak na publicatie in het Staatsblad.

bron:MinJus