Tijdens de vergadering op dinsdag 9 mei buigt de Eerste Kamer zich over de Toeslagenwet die aanvullingen regelt van 
arbeidsongeschiktheids- of ziektewetuitkeringen. De regering wil deze toeslagen in drie jaar geleidelijk terugbrengen tot nul voor mensen die elders in Europa wonen. De toeslagen vullen de uitkeringen namelijk aan tot het in Nederland geldende sociaal minimum en dus toegesneden op de Nederlandse situatie en bijvoorbeeld niet op de situatie in Marokko of Turkije.

Een bijkomend motief om de aanvullingen geleidelijk af te schaffen is dat controle op uitkeringen in het buitenland lastiger is.Het debat in de Eerste Kamer zal naar verwachting voornamelijk gaan tussen de PvdA-woordvoerder mevrouw Westerveld en staatssecretaris Van Hoof (VVD, sociale zaken). De PvdA vraagt de regering of het verdragsverplichtingen het niet lastig zo niet onmogelijk maken om met de toeslagen buiten Nederland te stoppen.
bron:Eerste Kamer