De Ivonne van de Ven Stichting geeft vanaf 14 september de handleiding 'Suïcide in de media, een richtlijn' uit. De stichting verschaft met deze folder informatie aan de media en biedt steun bij het verantwoord berichten over zelfmoord. De richtlijn is met wetenschappelijke begeleiding tot stand gekomen (Ad Kerkhof, hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit). Ook hebben verschillende journalisten aan de handleiding meegewerkt.

Jaarlijks plegen vijftienhonderd mensen in Nederland zelfmoord. Nog eens vijftienduizend Nederlanders doen elk jaar een suïcidepoging. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat door verkeerde berichtgeving het aantal zelfmoorden kan toenemen; dat zelfdoding soms zelfs 'besmettelijk' is. Dit risico is bijvoorbeeld aanwezig wanneer er te gedetailleerd ingegaan wordt op de methode van zelfdoding of wanneer suïcide geromantiseerd wordt.

Hoewel de meeste media terughoudend berichten over zelfdoding, komt het toch regelmatig voor dat journalisten zich met het onderwerp bezig moeten houden. De Ivonne van de Ven Stichting wil met de handleiding een duidelijke richtlijn bieden om op een integere en journalistieke manier hierover te publiceren.
De Ivonne van de Ven Stichting zet zich in voor verbetering van  suïcidepreventie, voor meer wetenschappelijk onderzoek naar suïcide en goede hulpverlening voor nabestaanden.

bron:Ivonne van der Ven stichting