Op 29 juni aanstaande vindt in de Ridderzaal, op het Binnenhof en in het Rotterdamse Ahoy' de eerste Nederlandse Veteranendag plaats. De Nederlandse Veteranendag is een eerbetoon aan de Nederlandse Veteraan. Op het Binnenhof reiken veteranen medailles uit aan net van missie teruggekeerde militairen.

De plechtigheden in de Ridderzaal en op het Binnenhof worden bijgewoond door Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje. Op het Plein in Den Haag kan het publiek via een groot beeldscherm de ceremonie in de Ridderzaal en op het Binnenhof volgen. Aan het avondprogramma in Ahoy doen Nederlandse artiesten mee zoals Do, Replay, Lange Frans & Baas B., Corry Brokken en Freek de Jonge. Zij worden begeleid door het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht o.l.v. majoor Jos Pommer. De presentatie is in handen van Angela Groothuizen. De NOS zendt het middag- en het avondprogramma live uit.

De Nederlandse Veteranendag
De Nederlandse Veteranendag is een eerbetoon aan alle Nederlandse veteranen. Nederland telt ruim 150.000 veteranen. Van de oud-strijders uit de Tweede Wereldoorlog tot de 70.000 militairen die inmiddels zijn ingezet bij vredesmissies in bijvoorbeeld Libanon, voormalig-Joegoslavië, Afghanistan en Irak. De verhalen van de veteranen staan centraal op deze dag. Wie zijn ze? Wat hebben ze gedaan? De Nederlandse Veteranendag heeft tot doel de erkenning en waardering voor veteranen te vergroten en dient het begrip tussen de Nederlandse samenleving en de veteranen te versterken. De veteranendag geeft een gezicht aan alle mannen en vrouwen die veteraan zijn. De Nederlandse Veteranendag is ingesteld door het Comità© Nederlandse Veteranendag en wordt onder andere ondersteund door de Ministeries van Defensie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Middagprogramma
De te decoreren militairen verzamelen om 12.00 uur op het Malieveld en marcheren vanaf 14.15 uur naar het Binnenhof. Na afloop van de plechtigheden marcheren ze weer terug naar het Malieveld (16.30 uur). Aldaar krijgen zij allemaal een zilveren roosje, een aandenken voor het thuisfront van de uitgezonden militair. Na de warme maaltijd vertrekken ze vanaf 17.00 uur naar Ahoy.

Van 14.00 uur tot 14.45 uur vindt in de Ridderzaal in aanwezigheid van Z.K.H. de Prins van Oranje, minister Kamp (Defensie) en minister Van der Hoeven (OC&W) een plechtigheid plaats. In de Ridderzaal zijn ook 100 scholieren aanwezig die de afgelopen tijd les hebben gehad van veteranen. Zij presenteren een handreiking van de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) aan minister Van der Hoeven.

Van 14.45 uur tot 16.00 uur reiken 126 veteranen op het Binnenhof de herinneringsmedailles vredesmissies uit aan 281 militairen van alle krijgsmachtdelen die onlangs zijn teruggekeerd van diverse (vredes)missies. De ceremonie wordt bijgewoond door Z.K.H. de Prins van Oranje, 600 relaties van de decorandi en ruim 750 veteranen. Aansluitend houdt de Koninklijke Luchtmacht als eerbetoon aan de veteranen en gedecoreerde militairen een 'fly past' over het Binnenhof met verschillende typen vliegtuigen en helicopters.

Op het Plein staat een groot beeldscherm waarop de ceremonie in de Ridderzaal en op het Binnenhof kan worden gevolgd. Daarnaast zijn er 15 veteranenstands opgesteld en verzorgt een blaaskwintet van de Marinierskapel de muzikale omlijsting. Langs de Lange Vijverberg staan oude legervoertuigen van de vereniging 'Keep them Rolling'.

Avondprogramma
Van 19.55 uur tot 21.30 uur barst onder leiding van Angela Groothuizen in het Rotterdamse Ahoy voor bijna achtduizend veteranen en hun relaties een feestelijke muzikaal theaterprogramma los. Dit ter ere van alle veteranen die namens Nederland wereldwijd zijn ingezet in dienst van de vrede. Geïnspireerd door het thema 'Veteranen. Ingezet in dienst van de vrede', staan in Ahoy een aantal verschillende verhalen van veteranen centraal. De verhalen belichten belangrijke ervaringen van veteranen zoals vriendschap, plezier, durf, maar ook verdriet en angst. In het theaterprogramma worden deze themas gekoppeld aan artistieke en muzikale uitingen van artiesten als Freek de Jonge, Do, Replay, Lange Frans & Baas B., Corry Brokken en anderen. Het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht o.l.v. majoor Jos Pommer verzorgt de muzikale begeleiding van deze avond. Het programma biedt tevens aandacht voor het herdenken van Z.K.H. Prins Bernhard en de bijzondere rol die hij voor de veteranen vervulde.

Bron:Com.Ned.Veteranendag