Maandagavond zijn onder toeziend oog van gedeputeerde mw. Mr. A.M. Andriesen, de eerste otters in Friesland losgelaten in het natuurgebied de Rottige Meente. In totaal werden 4 vrouwtjes uitgezet. Voor natuurbeheerder Staatsbosbeheer betekent dit de kroon op jarenlange inspanning om de Rottige Meente te ontwikkelen als een belangrijke schakel in de robuuste verbindings zone in de Ecologische hoofdstructuur, de zogenaamde 'natte as'. Door deze ontwikkelingen is het gebied weer geschikt voor de otter, die in de helft van de vorige eeuw hier nog van nature voorkwam.

In 2002 zijn de eerste otters uitgezet in Overijssel, in de aangrenzende gebieden Weerribben en later in de Wieden. De uitgezette otters verkeren in een prima conditie en planten zich op uitgebreide schaal voort. De huidige populatie die zich in De Weerribben en De Wieden bevindt is te klein om zichzelf staande te kunnen houden. In de aanliggende gebieden moeten otters worden uitgezet, zodat een gezonde populatie otters kan ontstaan.
De otter stelt belangrijke eisen aan zijn omgeving: schoon water, voldoende voedsel en mogelijkheden waar de otter zich schuil kan houden en de jongen kan verzorgen.  De otter
heeft een groot, aaneengesloten leefgebied nodig, waarin hij over grote afstanden kan zwerven en trekken om in zijn voedsel en dekking te voorzien. Rust en ruimte vindt de otter in overjarig riet, oeverbosjes en ruigtes. Daarom is het belangrijk moerasgebieden met elkaar te verbinden door nieuwe natuur. Die vormen robuuste, natte verbindingen voor
veilige passages.
De waterkwaliteit is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Dit is vooral te danken aan de vele herstelmaatregelen die in natuurgebieden plaats vinden. Ook door de bestaande regelgeving is de belasting met voedingsstoffen en gifstoffen aanzienlijk verminderd. In rioolwaterzuiveringsinstallaties worden nu zoveel mogelijk fosfaat en stikstof achtergehouden. Inmiddels is de waterkwaliteit zover verbeterd, dat verwacht mag worden dat de otter hier weer goed kan leven.
Een deel van het oorspronkelijke leefgebied van de otter is zo weer geschikt gemaakt. In meerdere moerasgebieden in Friesland is het water weer van voldoende kwaliteit. Deze gebieden kunnen de komende tijd weer dienen als leefgebied voor de otter. In de Rottige Meente zijn ook de belangrijkste knelpunten bij het passeren van wegen opgelost. Dit is niet alleen van belang voor de otter; ook vele andere soorten profiteren van de uitgevoerde maatregelen.
bron:Staatsbosbeheer