De eerste landelijke ouderenontmoetingsplek (hang-oud) van het Nationaal Fonds Ouderenhulp komt toch in het winkelcentrum van Oude Pekela.  Deze ontmoetingsplek wordt op 30 maart op 11.00 feestelijk onthuld in het bijzijn van alle betrokken partijen. Jan Romme, directeur van het Nationaal Fonds Ouderenhulp spreekt van een historisch moment: 'De leugenbankjes van vroeger komen weer helemaal terug, aangepast aan de wensen van de ouderen van nu.' Toen de huidige 65 plussers in hun puberteit waren hingen ze op straat rond en werden uitgescholden voor nozems.

De ontmoetingsplek komt ongeveer een jaar nadat er in het winkelcentrum de Helling een samenscholingsverbod werd afgekondigd, waardoor ouderen elkaar niet meer op hun geliefde plekje konden ontmoeten. Verschillende, vaak moeizame gesprekken en voorstellen later, krijgt Oude Pekela dan toch de landelijke primeur. 'Dankzij deze plekken midden in de samenleving kunnen ouderen op de meest gemakkelijke manier hun sociale contacten onderhouden,' aldus Jan Romme.  Ook op andere plaatsen in Nederland, zoals Eindhoven gaan
ontmoetingsplekken verschijnen.
Er is een sterk groeiende behoefte aan goede ontmoetingsmogelijkheden voor ouderen om eenzaamheid tegen te gaan. Het beleid van de overheid is erop gericht om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Maar in Nederland leven maar liefst 800.000 ouderen die eenzaam zijn; een groep van 200.000 ouderen krijgt (bijna) nooit bezoek.  Daarom is het belangrijk dat deze ontmoetingsplaatsen midden in de samenleving staan, dus o.a. in winkelcentra.
bron:Nationaal fonds ouderenhulp