Op woensdagmiddag 14 september jl. zijn de allereerste certificaten Barometer Duurzaam Terrein Beheer uitgereikt. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Madurodam ontvingen de Gemeente Wageningen, Gemeente Roerdalen, Gemeente Dordrecht, de wijk Lanxmeer uit Culemborg, Brabant Water en Stichting Het Gelders Landschap uit handen van Ivo de Wijs hun certificaten.

VEWIN werkt met diverse partijen aan schone drinkwaterbronnen en een beter milieu. Het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen speelt hierbij een belangrijke rol. Van de totale hoeveelheid gebruikte bestrijdingsmiddelen in Nederland wordt 1% toegepast op verhardingen zoals trottoirs en parkeerterreinen. Het terugdringen van deze 1%  leidt tot 50% reductie van de problemen voor de waterbedrijven. Mede met steun van VEWIN hebben Stichting Milieukeur (SMK) en PRI (Plant Research International) een certificaat ontwikkeld, de Barometer Duurzaam Terreinbeheer, om het duurzaam beheer van groen en verharde terreinen te bevorderen.

Gecontroleerd gebruik
Met dit certificatiesysteem is een instrument ontwikkeld waarbij op een gecontroleerde manier het gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt toegepast zodat dat dit niet langer leidt tot onacceptabele emissies naar water. VEWIN is dan ook van mening dat de overheid in de toekomst alleen gecertificeerde organisaties mag toestaan om bestrijdingsmiddelen te gebruiken bij hun terreinbeheer.

Toelichting Barometer Duurzaam Terreinbeheer
SMK heeft in samenwerking met PRI een praktisch certificatiesysteem ontwikkeld - de Barometer Duurzaam Terreinbeheer - om duurzaam beheer van groene en verharde terreinen op een duidelijke manier in beeld te brengen. Deze barometer heeft drie niveaus: Brons, Zilver en Goud. Als het Gouden niveau wordt behaald, heeft de deelnemer recht om het keurmerk Milieukeur te gebruiken. In de certificatie-eisen is in drie niveaus uitgewerkt wat een terreinbeheerder moet doen om te komen tot een verbetering van het milieu. Het
gebruik van bestrijdingsmiddelen op verhardingen is het meest relevante milieuaspect.
 
bron:Vewin