De eerste grootschalige test met het elektronisch patiëntendossier (EPD) is deze week van start gegaan. Deze test is nodig voor de uiteindelijke landelijke invoering van het dossier.In een testomgeving worden alle onderdelen van het EPD getest. Leveranciers van verschillende soorten ICT-zorgsystemen, zoals ziekenhuissystemen, huisartsen- en apothekerssystemen, doen mee aan de test die tot na de zomer zal duren. Voor de test zijn twaalf plekken beschikbaar en hiervoor zijn deze week twaalf leveranciers geselecteerd.

Zorgverleners kunnen met het EPD actuele en volledige informatie over een patiënt vanuit het hele land opvragen en inzien, mits zij daartoe bevoegd zijn en daarvoor toestemming hebben van de patiënt. Het EPD moet het uitwisselen van medische gegevens in de toekomst eenvoudiger maken.

bron:VWS