Maandag 20 maart is in het kader van de natuurcompensatie door de HSL-Zuid bij het viaduct aan - hoe kan het ook anders - de Boomdijk in Strijen de eerste van in totaal 1.821 bomen geplant. De walnootboom is geplant door Hoofdingenieur-Directeur Rijkswaterstaat HSL-Zuid Jaap Geluk, samen met Piet Kome, heemraad van waterschap Hollandse Delta en Wilko van Tilborg, wethouder van de gemeente Strijen.

Voor de aanleg van de HSL-Zuid zijn langs het tracé bomen gekapt. In het kader van natuurcompensatie komen daar nu op andere plaatsen nieuwe bomen voor terug. Het bomenbestand op het eiland van Dordrecht bijvoorbeeld wordt door RWS HSL met 300 uitgebreid, de Hoeksche Waard krijgt er 1.821 bomen bij. Ze komen te staan langs de dijken en wegen buiten de bebouwde kom van Strijen, ’s-Gravendeel en Binnenmaas. In overleg met de gemeenten, Hoeksche Waards Landschap en LTO-Noord heeft Groenbeheer Hoeksche Waard een plan gemaakt. Er is gekozen voor verschillende boomsoorten, onder andere notenbomen en esdoorns.

De Boomdijk is zorgvuldig uitgekozen door de HSL-Zuid, de Heemraad en de gemeente Strijen. De weg wordt doorgaans veel gebruikt door fietsers. Mede daarom is gekozen voor deze lokatie, met uitzicht op het HSL-tracé en de Tunnel Dordtse Kil. Op de plek waar de walnoot is geplant is ook een picknicktafel geplaatst en een informatiebord over bomen in de Hoeksche Waard. "De plek kan een rustpunt worden voor de fietsers, waarbij zij kunnen genieten van de mooie natuur en de inpassing van de HSL-Zuid in het landschap. De walnoot is een boom die het goed doet langs dijken en vooral bestand is tegen de wind", aldus Piet Kome.

Vooraf werd nog even symbolisch stilgestaan bij de aanplant. Jaap Geluk gaf aan dat we met het project verschillende mijlpalen behalen. Mijlpalen die met snelheid gemoeid gaan (zoals snelheidsrecord en de laatste rails) en mijlpalen zonder snelheid, zoals deze boomplant. "Rijkswaterstaat HSL-Zuid is verheugd met het planten van deze bomen," zei Jaap Geluk. "Zo voldoen we aan onze herplantverplichting en gaan we een vruchtgevende toekomst tegemoet."
Piet Kome noemde het planten van de walnoot "een leefbaarheidszaak". "De Hoeksche Waard is een uniek landschap. Met dit rustpunt kunnen de bewoners van de omgeving nu genieten van dit mooie landschap en de inpassing van de HSL-Zuid daarin." Wethouder Van Tilborg noemde de verdiepte bak in de Hoeksche Waard een mooi voorbeeld van de inpassing van zo'n groot kunstwerk in het landschap. "De HSL-Zuid is daarin goed geslaagd." Uiteindelijk werd er nog een bordje bij de boom gezet met daarop de tekst dat de walnoot is geplant in het kader van de natuurcompensatie door de HSL-Zuid. De eerste vijf jaar verzorgt RWS HSL het onderhoud van de nieuwe aanplant. Daarna komen de bomen bij Groenbeheer in onderhoud.
bron:HSL-Zuid