Eerste veroordelingen willekeurige messteken in AlkmaarTwee jongens van 16 en 17 jaar zijn vandaag veroordeeld voor hun aandeel in een reeks van uiterst gewelddadige incidenten in december en januari in Alkmaar. De rechtbank acht de 17-jarige schuldig aan twee pogingen tot moord in vereniging, drie pogingen tot doodslag in vereniging, afpersing en bedreiging.

Hij is veroordeeld tot veertien maanden jeugddetentie, gevolgd door plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. De 16-jarige is schuldig bevonden aan afpersing en het medeplegen van een poging tot doodslag. Hij krijgt 15 maanden jeugddetentie, waarvan vijf voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren met als bijzondere voorwaarde contact met de jeugdreclassering.

De reeks gewelddadigheden ving aan op 17 december toen iemand in het Alkmaarse Victoriepark werd bedreigd. De volgende dag werd een slachtoffer op de Rekerdijk met geweld afgeperst. Weer een dag later was in het Victoriepark een voorbijganger slachtoffer van een poging tot doodslag. Alleen bij deze laatste twee misdrijven was naast de 17-jarige ook de 16-jarige betrokken.

In de nacht van 2 op 3 januari vonden opnieuw twee pogingen tot doodslag plaats, ditmaal aan de Molenkade. Op 7 januari was de 17-jarige betrokken bij een poging tot moord in het Victoriepark. Twee dagen later was wederom een willekeurige passant het slachtoffer van een poging tot moord.

Moord en doodslag
Volgens de rechtbank werkten verdachte en zijn medeverdachten bij de geweldsuitbarstingen dusdanig bewust en nauw samen dat van medeplegen gesproken kan worden. Bij de twee pogingen tot moord handelden verdachten niet uit een opwelling; zij gaven uitvoering aan een eerder genomen besluit iemand 'te pakken'. De verdachten wisten wat er zou gebeuren. Zij waren immers steeds gewapend en wisten van elkaar dat zij in staat en bereid waren die wapens te gebruiken. De 16-jarige was niet bij deze feiten betrokken.

De rechtbank oordeelt dat de handelingen van verdachte en zijn medeverdachten erop waren gericht mensen van het leven te beroven. Opgesomd wordt waaruit de handelingen bestonden: hard met een honkbalknuppel tegen het hoofd slaan, messteken in buik en rug en tegen het hoofd schoppen. Uit de aard en de uitvoering van deze handelingen blijkt dat verdachten willens en wetens de dood ten doel hadden; zij aanvaardden in elk geval bewust de aanmerkelijk kans op het intreden van de dood.

Bij de slachtoffers is lichamelijk en psychisch leed veroorzaakt. Zij liepen zwaar lichamelijk letsel op. Dat zij overleefden, is een gelukkige omstandigheid die geenszins aan de twee verdachten of hun medeverdachten is te danken, aldus de rechtbank. Daarnaast hebben de gebeurtenissen een golf van ontzetting in de samenleving teweeggebracht. Vele inwoners van Alkmaar voelden zich niet meer veilig in hun eigen woonplaats.

Gevaar op herhaling
Volgens deskundigen is de 17-jarige sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Het gevaar op herhaling is groot. De deskundigen en de Raad voor de Kinderbescherming adviseren plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. De rechtbank vindt de feiten echter dermate ernstig dat ook een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is geboden en legt daarom veertien maanden jeugddetentie op, pas daarna gevolgd door plaatsing in een inrichting voor jeugdigen.

Meerderjarigen strafrecht
De rechtbank ziet, anders dan de officier van justitie, geen aanleiding om voor de 16-jarige het meerderjarigenstrafrecht toe te passen. De feiten zijn ernstig: afpersing en poging tot doodslag samen met anderen. Hetzelfde geldt voor de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan. Echter, in de persoonlijke omstandigheden en ontwikkeling van de verdachte vindt de rechtbank onvoldoende steun om toepassing van het meerderjarigenstrafrecht te rechtvaardigen.

Ook uit onderzoek door een deskundige blijken geen factoren in de persoonlijkheidsontwikkeling van betrokkene op basis waarvan sprake is van een voorkeur voor het strafrecht voor meerderjarigen.

Vrijdag 22 juli doet de rechtbank uitspraak tegen twee andere minderjarige verdachten en op 26 juli volgt de uitspraak tegen de meerderjarige verdachte in deze zaak.

bron:Rechtbank AlkmaarComments are closed.
%d bloggers liken dit: