Het duurt nog zeker vijftien jaar voordat de levenssituatie van bewoners van Noord-Ethiopië weer terug is op het niveau van vóór de droogte. Dat zegt Klaas Jaap Breetvelt, noodhulpmedewerker van Kerkinactie en ICCO. Hij bezocht het gebied voor onderzoek van 22 tot en met 29 april 2006. Zaterdag 29 april hebben honderden vrijwilligers van protestantse gemeenten in Nederland water verkocht. Zo zamelden zij in het kader van de campagne ‘Schenk water, schenk leven’ geld in voor de slachtoffers van de droogte in de Hoorn van Afrika. Ook de protestantse gemeente te Almere organiseerde tijdens het koninklijke bezoek tal van activiteiten en verkocht flesjes water voor de noodhulpactie.

Opeenvolgende periodes van droogte in de Hoorn van Afrika hebben elf miljoen mensen tot wanhoop gedreven. Watervoorraden zijn onvoldoende aangevuld en vele staan droog. Sommige mensen moeten een dag lopen om water te vinden. Hun vee, vaak hun enige bron van bestaan, is grotendeels gestorven. Gezondheidswerkers zien een toename van ondervoede kinderen, diarree en mazelen. Onderwijssystemen zijn onderuit gehaald, omdat mensen met niets anders bezig zijn dan overleven in hun zoektocht naar eten en water.‘We zetten ons in voor water, voedsel en medische zorg. En ook voor aanvoer van nieuw vee, veevoer en waterreservoirs. Uitgangspunt is het voorkomen van de ramp na de ramp. Met onze inzet willen we niet alleen mensen nu helpen, maar ook zorgen dat ze weerbaarder zijn tegen toekomstige droogtes.’
‘Het is een sluimerende ramp die nu zijn hoogtepunt heeft bereikt. We moeten nu noodhulp verlenen en ook werken aan de wederopbouw om te zorgen dat mensen deze periode kunnen overleven´, aldus Breetvelt. Met het geld dat de campagne ‘Schenk water, schenk leven’ oplevert, steunen Kerkinactie en ICCO lokale organisaties in Ethiopië, Kenia, Tanzania en Noord-Uganda. 

bron:PKN