De financiële ondersteuning van Warmte Kracht Koppeling (WKK) zal worden gewijzigd in een prikkel voor vervanging en nieuwbouw van WKK installaties. Dat schrijft minister Brinkhorst van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

WKK is sinds 2001 gesubsidieerd, sinds 2003 binnen de Wet Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP). Het gaat daarbij om een exploitatiesubsidie die nodig was om gedurende een periode van overcapaciteit kostendekkende exploitatie mogelijk te maken. De Europese Commissie heeft hier tot en met het jaar 2005 toestemming voor gegeven. Tot en met dit jaar is hier een subsidiebedrag van ongeveer 550 miljoen Euro mee gemoeid.

De marktomstandigheden voor WKK zijn aan het verbeteren en de overcapaciteit op de elektriciteitsmarkt verdwijnt. De huidige MEP ondersteuning van WKK is gericht op het in stand houden van het bestaande WKK-park en bevat geen prikkel voor vervanging of nieuwbouw van installaties. Om de door minister Brinkhorst in het energierapport aangegeven energiebesparingsambities te bereiken, wil de minister de huidige regeling vervangen door een regeling die de vernieuwing en de groei van het WKK-park stimuleert. Het is de bedoeling van de minister 2006 als overgangsjaar te gebruiken, waarbij de hoogte van de subsidie per kilowattuur zoals gebruikelijk in november van dit jaar zal worden vastgesteld (onder voorbehoud van goedkeuring door de europese Commissie). De nieuwe regeling zal dan per 1 januari 2007 ingaan.

bron:EZ