De aanhoudende lage hypotheekrente zorgt ervoor dat de consument vertrouwen blijft houden in de woningmarkt. Door de lage rentestand blijven woningen voor een grote groep kopers betaalbaar. Dit heeft tot gevolg dat de huizenprijzen zelfs onder de huidige slechte economische omstandigheden niet al te zwaar onder druk komen te staan. Het bestendige prijsniveau van woningen wekt het vertrouwen van de consument in de waardevastheid van een eigen woning.

In de laatste maand van het tweede kwartaal (juni) werd door de Eigen Huis Marktindicator de waarde 100 bereikt, waarmee het consumentenvertrouwen op 'neutraal' staat (de consument is hierbij noch negatief, noch positief gestemd). Precies een jaar eerder, in juni 2004, stond de marktindicator nog op een waarde van 89. Sindsdien steeg de Marktindicator geleidelijk naar de huidige waarde van 98, wat duidt op een licht stijgend consumentenvertrouwen in de koopwoningenmarkt.

Het voorzichtig groeiende consumentenvertrouwen in de woningmarkt staat in contrast met het afnemende algemene consumentenvertrouwen in de economie in het tweede kwartaal. Dit blijkt uit Eigen Huis Conjunctuurindicator(c) die in april t/m juni daalde van een waarde van 89 naar 80. De Eigen Huis Marktindicator toonde al eerder aan dat de economische omstandigheden minder van invloed zijn op de stemming van consumenten op de woningmarkt dan algemeen werd aangegenomen. Het vertrouwen van de consument in de woningmarkt bewoog zich het afgelopen kwartaal in tegengestelde richting van het vertrouwen in de economie.

De koopwoningenmarkt lijkt thans het laatste bolwerk van consumentenvertrouwen. Vereniging Eigen Huis wijst echter op de kwetsbaarheid van deze vermeende zekerheid en waarschuwt voor de gevolgen als de hypotheekrente zou gaan stijgen. Ook andere negatieve ontwikkelingen kunnen het consumentenvertrouwen ondergraven. De vereniging doelt met name op ontwikkelingen in het inkomen en de onzekerheid over de toekomst van de hypotheekrenteaftrek.

bron:Vereniging Eigen Huis