Consumenten op de woningmarkt krijgen vaak minder woonruimte voor hun geld dan ze wordt voorgespiegeld door de verkopende makelaar. Makelaars houden zich niet aan de geadviseerde norm voor het opmeten van woonoppervlaktes, zo blijkt uit klachten bij
Vereniging Eigen Huis.

Delen van een woning die niet bij het woonoppervlak horen, zoals bergingen, balkons en zelfs garages worden door makelaars doodleuk wel zo gepresenteerd. Dikwijls worden de extra vierkante meters gebruikt als rechtvaardiging voor een hoge vraagprijs. Identieke woningen worden ondermeer op Funda en websites van makelaars aangeboden met woonoppervlaktes die soms sterk uiteenlopen. De koper krijgt minder vierkante meters dan
hij mag verwachten. De makelaar komt hiermee weg, omdat makelaarsverenigingen de normen voor het berekenen van woonoppervlaktes niet dwingend voorschrijven.

Woningen 'groeien' volgens makelaars vanzelf

Naar aanleiding van klachten heeft Vereniging Eigen Huis een aantal adressen bekeken. Hierbij kwam een studio-appartement in Leiden voor dat drie keer met verschillende woonoppervlaktes is verkocht. Volgens de verkoopinformatie van de verkopende makelaars groeide het appartement in drie jaar tijd van 41 naar 54 vierkante meter. Bij een ééngezinswoning is vergroting van het woonoppervlak door een verbouwing wel mogelijk, maar bij een appartement in een flatgebouw niet. In een ander voorbeeld bood een Amersfoortse makelaar in 2005 een appartement te koop aan met een woonoppervlak van 60
vierkante meter. Het jaar daarvoor bedroeg het woonoppervlak van dezelfde woning, volgens een andere verkopende makelaar, maar liefst 95 vierkante meter. Dergelijke grote verschillen zijn niet af te doen als 'meetafwijkingen'. Hier is sprake van een bewuste onjuiste voorstelling van zaken. De argeloze woningzoeker wordt misleid en zal een prijsverschil tussen twee in werkelijkheid gelijkwaardige appartementen eerder accepteren als hij uit de verkoopinformatie denkt te kunnen opmaken dat het ene appartement groter is dan het andere. Hij verwacht immers meer vierkante meters te kopen. In werkelijkheid is dat niet het geval.

Voor makelaars is meten niet hetzelfde als wetenVerplichte regels nodig

De verkopend makelaar is verantwoordelijk voor de juiste informatie over de woning. In een brief roept Vereniging Eigen Huis de landelijke  akelaarsverenigingen NVM, VBO en LMV op zo snel mogelijk te komen tot éénduidige richtlijnen voor het meten van de woonoppervlakte en deze verplichtend op te leggen aan de aangesloten makelaars. Alleen zó kan een transparante markt ontstaan waarbij de consument eerlijke en vergelijkbare informatie krijgt over de aangeboden woning.

 bron:Vereniging Eigen Huis