De gemeente Harenkarspel (NH) prijkt dit jaar bovenaan de lijst van 'Gemeentelijke Woonlastentoppers' van Vereniging Eigen Huis. De woonlasten die inwoners van deze gemeente betalen stegen in drie jaar met 62%. Alleen al in 2005 stegen de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing in Harenkarspel met bijna 32%. Vrijdag 8 juli 2005 overhandigt Marlies Pernot, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis daarom een symbolische rode kaart aan burgemeester Enno Brommet van Harenkarspel.

Vereniging Eigen Huis is zeer verontrust over de woonlastenexplosie die veel gemeenten laten zien. Omdat veel gemeenten niet in staat blijken de woonlasten te beheersen, is de vereniging van mening dat de rijksoverheid in actie moet komen. De voorgenomen gedeeltelijke afschaffing van de OZB voor woningen en de maximering van het resterende eigenarendeel per 1 januari 2006 is een noodzakelijke stap om een trendbreuk te bereiken in de voortdurende lastenstijging. De vereniging heeft hier in een brief aan de Tweede Kamer op aangedrongen. Overigens streeft Vereniging Eigen Huis naar een volledige afschaffing van de onroerende zaakbelasting vanwege de gebrekkige grondslag, de steeds terugkerende perikelen rond de WOZ-taxaties met als gevolg onvoldoende draagvlak onder burgers voor deze gemeentelijke belasting. De vereniging pleit voor een ander goedkoper en eerlijker systeem dat de OZB-heffing zou moeten vervangen.

Ieder jaar weer wordt Vereniging Eigen Huis overspoeld met boze reacties van huiseigenaren die de stijgingen van de woonlasten in hun gemeente onverteerbaar vinden. Uit eigen onderzoek van de vereniging blijkt dat de rekening die burgers voorgeschoteld krijgen in een groot aantal gemeenten ongemeen hard stijgt. In april van dit jaar presenteerde de vereniging de resultaten van een onderzoek onder alle Nederlandse gemeenten, waaruit bleek dat de woonlasten dit jaar met gemiddeld 12% stijgen. Circa de helft van deze stijging wordt veroorzaakt door het afschaffen van de Zalmsnip. Hier hebben de gemeenten geen invloed op gehad.

Ook Staatssecretaris Wijn luidde onlangs de noodklok en wees erop dat de gemeentelijke woonlasten in tien jaar tijd bijna zijn verdubbeld en dat Nederland wat dat betreft tot de wereldtop behoort. Het is daarom de hoogste tijd voor een trendbreuk. De lijst van Woonlastentoppers die de vereniging vandaag publiceert, toont de noodzaak daarvan aan.

Dat het ondanks alle tegenwerpingen van gemeenten en bestuurders wel mogelijk is om de woonlastenstijging te beteugelen, laten gemeenten zien die er wà¨l in slagen een gematigd lastenbeleid te voeren. In een aantal plaatsen zoals Baarle-Nassau, Geertruidenberg, Loenen en Haarlemmermeer leidt dat zelfs tot een daling van de woonlasten.

Veel gemeenten voeren als argument voor de stijgende tarieven aan dat zij bij een verwachte gedeeltelijke afschaffing van de OZB onvoldoende door het rijk worden gecompenseerd. Door de tarieven extra te verhogen lopen zij vooruit op een mogelijke inkomstenderving.

In het onderzoek van Vereniging Eigen Huis naar de gemeentelijke Woonlastentoppers is gekeken naar:
- de onroerende zaakbelasting (OZB)
- de afvalstoffenheffing
- het rioolrecht
- een eventuele tegemoetkoming die gemeenten verstrekken (in plaats van de Zalmsnip)

De lijst van woonlastentoppers:

Per gemeente staan achtereenvolgens: (a) de stijging van de woonlasten in 2005, (b) de stijging in de laatste drie jaar (2003-2005) en (c) de gemiddelde woonlast in euro's vermeld.

1 Harenkarspel (NH): (a)31,9%; (b)62%; (c)754 euro
2 Graft-De Rijp (NH): (a)17,6%; (b)76%; (c)779 euro
3 Eijsden (L): (a)16,8%; (b)57%; (c)940 euro
4 Hunsel (NH): (a)15,3%; (b)71%; (c)1.005 euro
5 Nieuwkoop (ZH): (a)16,5%; (b)51%; (c)1.103 euro
6 Hardinxveld-Giessendam (ZH): (a)22,9%; (b)48%; (c)721 euro
7 Wassenaar (ZH): (a)13,1%; (b)73%; (c)1.286 euro
8 Bloemendaal (NH): (a)15,8%; (b)46%; (c)1.202 euro
9 Blaricum (NH): (a)14,1%; (b)48%; (c)1.422 euro
10 Eemnes (Ut): (a)13,9%; (b)47%; (c)815 euro

Toelichting bij de cijfers: bij het samenstellen van de lijst Woonlastentoppers is gekeken naar de stijging van de gemiddelde woonlasten voor gezinnen in 2005 en naar de stijging over de afgelopen drie jaar. Het resultaat van 2005 telt eenmaal mee in de weging, het resultaat over de afgelopen drie jaren driemaal. Door de weging eindigt de gemeente Harenkarspel als eerste in het totaalklassement. Het effect van de afschaffing van de 'Zalmsnip' is voor het samenstellen van de lijst gecorrigeerd, zodat alleen een zuivere stijging van de gemeentelijke heffingen overblijft.

bron:Vereniging Eigen Huis