Vereniging Eigen Huis opent vandaag een speciaal meldpunt voor huiseigenaren die problemen ondervinden met het aanvragen van een bouwvergunning.

De vereniging krijgt regelmatig klachten over de wijze waarop gemeenten aanvragen van huiseigenaren voor een bouwvergunning beoordelen of afwijzen. De klachten gaan veelal over onduidelijke welstandscriteria, waardoor het voor de huiseigenaar van tevoren niet duidelijk is of zijn bouwaanvraag aan de welstandseisen voldoet. Als een bouwaanvraag wordt afgekeurd, moet opnieuw een aanvraag worden ingediend, wat vrijwel altijd kosten met zich meebrengt en betekent dat nog niet met de verbouwing of nieuwbouw kan worden begonnen. Ook wordt veel geklaagd over onvoldoende gemotiveerde afwijzingen door de gemeente, waardoor het voor de aanvrager niet helder is wat er moet worden gewijzigd om de volgende keer wel een bouwvergunning te krijgen.

In de gemeentelijke welstandsnota -die iedere gemeente sinds 1 juli 2004 behoort te hebben- moet staan wat huiseigenaren per gemeente wel en niet mogen bouwen of verbouwen. De gemeentelijke welstandscommissie beoordeelt aan de hand van deze criteria of een ingediend plan voor de bouw- of verbouwing van een woning binnen de omgeving past. Tegelijkertijd met de invoering van de welstandsnota hebben gemeenten nieuwe regels ingevoerd om het goedkeuringsproces van bouwaanvragen te verbeteren. Via dit speciale meldpunt inventariseert Vereniging Eigen Huis of gemeenten daarin geslaagd zijn.

Iedere huiseigenaar die na 1 juli 2004 een aanvraag bij de gemeente heeft ingediend voor de bouw of verbouwing van zijn woning kan zijn ervaringen met de behandeling van zijn bouwaanvraag melden op www.eigenhuis.nl/meldpuntbouwaanvraag
Het meldpunt is tot half augustus 2005 geopend.

bron:Vereniging Eigen Huis