De verzekeringsplicht voor een tweewieler met elektrische trapondersteuning - de zogenoemde elobike - wordt afgeschaft. Dit heeft minister Donner de Fietsersbond in een brief geschreven. Vanaf 1 januari 2007 is de elobike niet langer een motorvoertuig. Fietsers vinden de huidige regels onduidelijk en voor de vaak oudere kopers zijn de kosten voor de verzekering een belemmering, aldus de bond. Volgens de Wegenverkeerswet is de elobike een gewone fiets, maar op grond van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam) valt het rijwiel onder het begrip motorrijtuig en moet dus verzekerd worden.

Donner wil dit veranderen door aan te sluiten bij de terminologie van de Wegenverkeerswet. De elobike is dan geen motorrijtuig meer in de zin van de Wam. Dit verschaft helderheid en leidt tot minder administratieve lasten. Bovendien is de elobike ongeveer 10 jaar op de markt en van een hogere gevaarzetting is in de praktijk niet gebleken. Het ongevalsrisico van de elobike werd aanvankelijk hoger ingeschat dan van een gewone fiets.
bron:MinJus