De centrales van overheidspersoneel, ABVAKABO  FNV, het Ambtenarencentrum en CNV Publieke Zaak, hebben met minister Remkes van BZK afgesproken de nominale eindejaarsuitkering over 2006 uit te betalen in drie delen. Van deze uitkering van in totaal E 1000 wordt in april een deel over vier maanden betaald, in augustus eveneens een deel over vier maanden en in november het restant.

De centrales van overheidspersoneel hebben reeds in januari voorgesteld om de eindejaarsuitkering te verdelen over het jaar. Dit in verband met het feit dat de eindejaarsuitkering mede is bedoeld als compensatie voor de kosten van de Zorgverzekeringswet. De minister van BZK heeft gemeend hier voor het jaar 2006, een overgangsjaar, aan tegemoet te kunnen komen.
bron:BZK