De drie technische universiteiten in Nederland hebben een doorbraak bereikt in de vorming van een federatie in 2007. De universiteitsbesturen hebben vijf Centers of Excellence (CE) aangewezen die gezamenlijke onderzoeksprogrammas zullen uitvoeren. Nog dit jaar zullen de 3TUs uitgewerkte businessplannen aan de ministeries van EZ en OC&W aanbieden om aanspraak te maken op een totale subsidie van 50 miljoen euro. Hiermee voeren de drie universiteiten een essentieel onderdeel uit van het 3TU-sectorplanSlagkracht in Innovatie.

In het 3TU-sectorplan (2004) kondigden de drie universiteiten aan te streven naar een federatie met vergaande samenwerking op het gebied van onderzoek, onderwijs en innovatie. Met de geplande oprichting van vijf Centers of Excellence (CE)* zetten de drie TUs een onomkeerbare stap in deze federatievorming. Het doel van deze federatie is om via vergaande samenwerking in 2010 tot de absolute top van technische universiteiten in Europa te behoren, een sterke internationale competitieve positie in te nemen en een substantiële bijdrage te leveren aan de Nederlandse kenniseconomie.

Binnen een CE wordt het beste onderzoek van de drie universiteiten op vijf vakgebieden gebundeld en versterkt. Een CE valt direct onder het federatiebestuur. Per CE zijn drie kartrekkers aangesteld (van elke universiteit à©à©n) die và³à³r het eind van het jaar gezamenlijke businessplannen zullen opstellen. De oprichting van de vijf CEs maakt onderdeel uit van een samenhangend onderzoeksplan van de 3TUs.

bron:TU Eindhoven