De voorzieningenrechter te Amsterdam heeft vandaag uitspraak gedaan in het kort geding dat Hema tegen Blokker had aangespannen in verband met een vermeende inbreuk op auteursrechten.  Het ging daarbij om een bloemmotief op diverse artikelgroepen, een
keukenhanddoek en een vakkenpatroon op een schrijfblok. Blokker heeft voor de rechter de bewering dat sprake zou zijn van inbreuk of navolging van de hand gewezen.

De rechter heeft in zijn vonnis bepaald, dat Blokker géén inbreuk op auteursrecht maakt met  het gebruik van haar bloemmotief op de diverse artikelgroepen,
aangezien de totaalindruk tussen de twee motieven verschillend is. Wel zou inbreuk op auteursrecht worden gemaakt met het vakkenpatroon van het schrijfblok en met de betreffende keukenhanddoek.Blokker heeft deze laatste twee producten te goeder trouw afgenomen van Nederlandse leveranciers, waarmee in nader overleg zal worden getreden.

bron:Blokker