NS heeft met energiebedrijf Essent een langjarig contract gesloten voor de levering van elektriciteit voor het laten rijden van de treinen. Van 2007 tot 2015 is NS daarmee verzekerd van voldoende leveringscapaciteit tegen een nu vastgestelde prijsformule. Het verbruik van NS is op dit moment ongeveer 1,4 TerraWattuur op jaarbasis. Dat is ruim 1 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland.

 

Met Essent kiest NS voor een partner met eigen centrales voor stroomopwekking en expertise in de elektriciteitsmarkt. Financiële details van het contract - de grootste elektriciteitsovereenkomst ooit in Nederland afgesloten - worden niet bekendgemaakt.

Dat een grootverbruiker als NS kiest voor een energiecontract met een langere termijn, mag vooruitstrevend worden genoemd. Grote afnemers kiezen nog vaak voor een korte contracttermijn van 1 àƒÆ’  2 jaar. Financieel directeur NS Marcel Niggebrugge: "De energiemarkt kent veel onzekerheden. Schaarste en prijsschommelingen kunnen grote gevolgen hebben en elektriciteit wordt steeds duurder. Dit contract beweegt mee met wereldwijde energietrends zonder te worden beïnvloed door ad hoc schommelingen en het biedt zowel aan NS als Essent zekerheid voor een langere periode. Het is van groot belang voor NS, voor de treinreizigers en voor de mobiliteit van Nederland dat NS risico's in levering en prijs van de energie op deze manier verkleint. Eigenlijk kun je zeggen dat NS via Essent virtueel een elektriciteitscentrale heeft ingeschakeld die onze treinen jarenlang van stroom zal voorzien".
Essent zorgt van 1 januari 2007 tot 1 januari 2015 voor de levering van elektriciteit om de treinen in Nederland te laten rijden. Momenteel verbruikt NS hiervoor zo'n 1,4 TerraWattuur per jaar. Door de komst van de hogesnelheidslijn en uitbreiding van de NS-dienstregeling kan de behoefte aan elektriciteit de komende jaren nog groeien. Anderzijds daalt de energiebehoefte per reizigerskilometer door het energie-efficiencyprogramma van NS. De modernste treinen van NS zijn bijzonder zuinig met energie en beschikken bovendien over het vermogen tijdens het remmen stroom op te wekken, die doorgegeven kan worden aan andere treinen die op dat moment elektriciteit nodig hebben.
De levering van elektriciteit voor de Betuweroute maakt geen onderdeel uit van het contract, omdat deze nieuwe spoorlijn uitsluitend voor goederentreinen bestemd is.

bron:NS