Met de vandaag gepubliceerde bundel 'Leraren leren, een  discussie over opleiden en professionaliseren van leraren' willen het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) en de Stichting Onderwijsfonds COCMA bijdragen aan de discussie over de toekomst van lerarenopleidingen. Jaap Vedder, voorzitter COCMA, ziet graag dat de opleidingen ruimte maken voor mobiliteit en flexibiliteit, zoals in het verleden gebeurde. SBO-directeur Rico Monasso hoopt dat de bundel de al gaande discussie hierover stimuleert: 'Vanaf volgend jaar gaan veel leraren met pensioen.

We zullen alle zeilen moeten bijzetten om expertise te behouden, professionalisering te bevorderen en nieuwe mensen te interesseren voor het onderwijs. Een flexibel opleidingsstelsel vervult daarin een sleutelrol, voor jonge mensen, voor zij-instromers en voor de kwaliteit van het huidige personeel.'

De auteurs
De elf inleidingen zijn een uitwerking van de discussie op een symposium over de ontwikkeling van lerarenopleidingen door de jaren heen van het COCMA. Onder de auteurs bevinden zich beleidsmakers, schoolleiders, opleiders en hoogleraren. Zij geven hun persoonlijke visie op de innovatie van de lerarenopleiding en verdere professionalisering van de leraar weer. Zo pleit Marco Snoek, lector Educatieve Faculteit Hogeschool van
Amsterdam, er voor leerkrachten niet langer te veroordelen tot à©à©n schooltype. Zijn voorkeur gaat uit naar à©à©n bevoegdheid (leraar) met daarbinnen verschillende profielen (pedagoog, clusterleraar, vakleraar). Hoogleraar Hubert Coonen meent dat het beroep van leraar op wetenschappelijk niveau moet worden beoefend. Afgestudeerden van de lerarenopleiding in het hbo beginnen als juniorleraar en groeien door tot seniorleraar door het behalen van een master in het hbo of op de universiteit. Onze kennismaatschappij vereist volgens Coonen dat werkenden blijven leren. Docenten die zelf blijven leren,
mobiel en flexibel zijn, vervullen een goede voorbeeldfunctie voor de leerlingen, aldus Coonen. Jos van der Voort, vmbo-directeur, is ontevreden over net afgestudeerde leraren. Ze zijn teveel opgeleid voor klassikaal onderwijs, terwijl het onderwijs zelf verandert naar individueel onderwijs. Naar zijn idee moeten er meer mogelijkheden komen om
studenten in de scholen zelf op te leiden, zodat de afstand met de praktijk kleiner wordt.

Hoogleraar Marc Vermeulen vindt dat de kwaliteit van de leraar versterkt moet worden. Lerarenopleidingen moeten selectiever en kritischer zijn ten opzichte van de kwaliteit van nieuwe studenten. Een lerarenopleiding van hoog niveau maakt de opleiding
aantrekkelijker, aldus Vermeulen.

bron: Centrum Arbeidsverhoudingen