De rechtbank in Utrechtheeft een verdachte veroordeeld tot 11 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor omvangrijke MDMA-handel en het leidinggeven aan een criminele organisatie. Tijdens het opsporingsonderzoek heeft de politie telefoongesprekken tussen verdachte en zijn advocaat afgeluisterd, uitgewerkt en – onder verantwoordelijkheid van de officier van justitie - aan het dossier toegevoegd. De verdachte heeft aangevoerd dat de officier van justitie niet ontvankelijk moet worden verklaard vanwege schending van de met de bescherming van het verschoningsrecht samenhangende rechtsregels.

De rechtbank heeft geoordeeld dat sprake is van een dergelijke schending maar dat dit niet leidt tot de niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie. Wel is de rechtbank van oordeel dat de schending vanwege de fundamentele aard van de geschonden norm moet leiden tot strafvermindering.
Verwerping verweer t.a.v. onrechtmatig verkregen bewijs
Verder heeft verdachte aangevoerd dat bewijs dat is verkregen door inzetting van een burgerinfiltrant in de VS, onrechtmatig is verkregen omdat er sprake zou zijn van uitlokking. De rechtbank heeft geoordeeld dat het openbaar ministerie niet de verantwoordelijkheid heeft gehad voor de burgerinfiltrant omdat dit onder Amerikaanse verantwoordelijkheid heeft plaatsgevonden en voorts dat er geen sprake was van uitlokking. De rechtbank heeft dit verweer dan ook verworpen.
Bron: Rechtbank Utrecht