Energiebedrijf Essent en het Amerikaanse olie- en gasbedrijf ConocoPhillips gaan een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar de bouw van een zogenaamde LNG(Liquified Natural Gas)-terminal in Nederland.

De concerns verwachten de haalbaarheidsstudie eind van dit jaar te kunnen afgeronden en zullen dan besluiten of en hoe zij precies verder gaan. Afhankelijk van de economische perspectieven, zoals de mogelijkheid van lange-termijn gasleveringscontracten tegen aantrekkelijke voorwaarden, en het verkrijgen van de benodigde vergunningen, zal op zijn vroegst in 2007 een beslissing worden genomen over de uitvoerbaarheid van het project. Mocht dit leiden tot een positieve uitkomst, dan zal de terminal in 2010 in gebruik kunnen worden genomen. De twee bedrijven hebben bij Groningen Seaports wel al een optie genomen op een terrein van 40 hectare aan de Eemshaven.

Liquified Natural Gas is vloeibaar gemaakt aardgas, dat zich daardoor eenvoudiger - want compacter - wereldwijd per schip laat vervoeren. Door het aardgas extreem af te koelen, neemt het volume sterk af. Een kubieke meter gas neemt door deze methode tot zeshonderd keer minder ruimte in.

Door het slinken van de aardgasvoorraad in Nederland zal het in de nabije toekomst afhankelijker worden van de import van aardgas. Essent en ConocoPhillips achten met het oog op de leveringszekerheid van aardgas de tijd rijp om de mogelijkheid van een LNG-terminal nader te onderzoeken.

Over Essent
Essent is met een jaaromzet in 2004 van 7,4 miljard Euro het grootste energiebedrijf van Nederland. Essent produceert, verkoopt en transporteert (groene) elektriciteit en aardgas. Daarnaast is het bedrijf een sterke speler in analoge en digitale kabeltelevisie, en is het actief als kabelinternet-provider. De milieutak van Essent verwerkt afval tot energie en reststromen. Bij Essent werken in totaal 12.000 mensen. Voor meer informatie www.essent.nl

bron:Essent