In 2005 is het totale energieverbruik in Nederland voor het eerst sinds 1999 licht gedaald. Dit komt vooral doordat de elektriciteitsproductiebedrijven in 2005 minder energie hebben verbruikt. Er werd minder elektriciteit opgewekt en meer geïmporteerd. Het energieverbruik door energieafnemers is in 2005 juist gestegen.

Minder aardgas en minder kolen
Bij de productie van elektriciteit werden vorig jaar minder brandstoffen verbruikt. Zo werd er 6 procent minder aardgas ingezet en 9 procent minder steenkool en steenkoolproducten. De inzet van biomassa verdubbelde daarentegen tot circa 30 Petajoule (PJ).
Lagere elektriciteitsproductie; meer import
De verminderde inzet van brandstoffen had een lagere elektriciteitsproductie tot gevolg. De productie liet in 2005 een afname zien van 2,5 procent tot 282 PJ. De netto-import van elektriciteit nam echter met 19 procent toe tot 69 PJ en bedraagt daarmee een vijfde van het verbruik door de energieafnemers.
Elektriciteitsverbruik neemt gestaag toe
De door de afnemers verbruikte hoeveelheid elektriciteit steeg de laatste vijf jaar gemiddeld met 1,5 procent per jaar. In 2005 komt dit uit op 344 PJ, terwijl het in 2000 nog 321 PJ was. Het aardgasverbruik door afnemers was in 2005 juist 3 procent lager dan in 2000.
bron:CBS