Enna Aerosols heeft bij de gemeente Dongeradeel bezwaar gemaakt tegen de verlening van een bouwvergunning aan een naburig bedrijf. Enna Aerosols maakt bij de uitoefening van haar bedrijf gebruik van gevaarlijke stoffen.

Zij stelt zich op het standpunt dat de bouwvergunning niet zonder meer verleend had mogen worden omdat niet voldaan kan worden aan de veiligheidsvoorschriften. Enna Aerosols is bevreesd dat zij kosten moet maken voor extra veiligheidsmaatregelen door de bouw van een nieuw bedrijf op korte afstand.

De bestuursrechter heeft Enna Aerosols in het ongelijk gesteld. In haar uitspraak van 1 juli 2005 stelt de rechter vast dat het gemeentebestuur op grond van de Woningwet verplicht was om de bouwvergunning te verlenen, omdat het bouwplan in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Het gemeentebestuur is niet bevoegd om door het stellen extra (veiligheids-)eisen de bouw tegen te houden. Bovendien bevindt zich op dezelfde afstand van Enna Aerosols ook recente bebouwing. De rechter vindt het daarom niet aannemelijk dat Enna Aerosols louter vanwege het nieuwe bouwplan extra veiligheidseisen zal moeten treffen.

bron:Rechtbank Leeuwarden