Op donderdag 9 maart a.s. zal professor Martha Nussbaum een ere-doctoraat in ontvangst nemen van het Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag. Deze eer valt haar ten deel vanwege haar fundamentele en oorspronkelijke bijdrage aan de discussie over ontwikkelingsstudies. Nussbaum is een zeer veelzijdige academicus. Ze is op dit moment hoogleraar Rechten en Ethiek aan de faculteiten filosofie, rechten en theologie van de Universiteit van Chicago.

Daarnaast is ze zeer actief op het terrein van klassieke talen, vrouwenstudies
en Aziatische studies. Nussbaum is vooral bekend vanwege haar aandacht voor Human Capabilities ofwel de bekwaamheidsbenadering, die ze samen ontwikkelde met econoom en Nobelprijs-winnaar Amartya Sen. Het menselijk functioneren en de menselijke mogelijkheden en behoeften staan in deze benadering centraal. In haar vele studies relateert Nussbaum deze menselijke maat aan onderwerpen als mensenrechten, onderdrukking, de positie van vrouwen, religie en rascisme. Het gaat om wat mensen kunnen doen en zijn in hun eigen geografische, politieke en  religieuze omgeving.
Ter gelegenheid van het in ontvangst nemen van het ere-doctoraat zal professor Nussbaum op 9 maart een lezing geven bij het ISS onder de titel Education for Democratic Citizenship. Daarin zal zij pleiten voor onderwijs dat meer recht doet aan menselijke wezens en menselijke eigenschappen en dat niet alleen gericht is op het voortbrengen van hele generaties die vooral nuttig zijn. Er moet ruimte zijn voor kritisch vermogen en debat .to make a world that is worth living in..
Het Institute of Social Studies in Den Haag is een internationaal academisch instituut waar sinds meer dan 50 jaar onderzoek en onderwijs wordt verricht op het gebied van ontwikkelingsstudies. De studenten van het ISS - 300 à 400 per jaar - zijn afkomstig uit meer dan 60 landen, voor het merendeel ontwikkelingslanden of zogenaamde transitielanden zoals Vietnam, China en Oost-Europese landen. De nadruk ligt sterk op het uitwisselen van ervaringen en gezichtspunten. Het ISS werkt nauw samen met universiteiten in zowel Azië, Afrika als Latijns Amerika.
bron:ISS