De Radboud Universiteit Nijmegen eert dichter, romancier en essayist Cees Nooteboom op maandag 4 september, bij de opening van haar Academisch Jaar 2006-2007, met een eredoctoraat in de Letteren. Cees Nooteboom ontvangt dit eredoctoraat vanwege zijn grote, rijke en veelzijdig literair oeuvre, dat diep geworteld is in de Europese cultuur en geschiedenis. De Radboud Universiteit herkent in het werk van Cees Nooteboom haar eigen streven naar een internationaal intellectueel klimaat, waarin de grenzen tussen wetenschap en samenleving worden overschreden.

 

Rector Magnificus prof. dr. Kees Blom zal zich in zijn toespraak bij de opening van het Academisch jaar kritisch uitlaten over het nieuwe systeem van leerrechten. Deze maatregel staat volgens rector Blom haaks op het proces van academische vorming, waarin aandacht is voor verbreding en verdieping. Het systeem van leerrechten nodigt studenten uit tot het hoppen van de ene populaire cursus naar de andere. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van een universitaire opleiding, waarin een goed opgebouwd curriculum centraal staat.

Erepromotor Paul Sars, decaan van de Faculteit der Letteren, zal de laudatio uitspreken bij het eredoctoraat. Daarna zal eredoctor Cees Nooteboom zijn rede houden. Drs. Esther Op de Beek, afgestudeerd op het werk van de eredoctor, houdt een toespraak over de grenzeloosheid van het werk van Nooteboom. Aansluitend vindt de uitreiking plaats van de Universitaire Onderwijsprijs en de Universitaire Studieprijzen.

Publiekscolleges over werk van Nooteboom
De Faculteit der Letteren organiseert op vier opeenvolgende dinsdagavonden in september publiekslezingen over het grensoverschrijdende oeuvre van deze auteur.
 
bron:Radboud Universiteit