Erica Terpstra heeft al meer dan honderd vrouwenErica Terpstra is er samen met anderen in geslaagd meer dan honderd vrouwen te werven voor de m/V Talentenbank, een belangrijke databank van de olympische organisatie NOC'NSF. Voorzitter Terpstra zegt dit in een interview in de nieuwsbrief van het Ambassadeursnetwerk Besturen. Mannen en vrouwen schrijven zich voor deze databank in, waarna aangesloten sportbonden er gebruik van kunnen maken als zij een nieuwe bestuurder zoeken.

De oud-politica is één van de veertien ambassadeurs die zich tot eind van dit jaar sterk maken voor een grotere inbreng van vrouwen in besturen. De ambassadeurs voeren ieder een aantal actiepunten uit voor zijn of haar sector, zoals de sportwereld, zorg, cultuur, media en de politiek. De actiepunten zijn concreet, hebben een uitstralingseffect en worden binnen één jaar afgerond.

Op dit moment is het aandeel van vrouwen in bestuursfuncties sterk ondervertegenwoordigd. Zo blijkt uit een onderzoek van de Emancipatiemonitor (2004) onder grote maatschappelijke organisaties dat binnen het bestuur slechts 30% vrouw is. Bij de directie ligt het percentage nog lager, te weten 12%. In de sportsector is de bestuurlijke onevenwichtigheid nog groter.

Terpstra zegt verder in het interview dat zij als ambassadeur vooral kritische opmerkingen maakt als zij weer tegenover een zaal met alleen maar mannen zit. 'Er volgt dan wat gegrinnik maar er is ook een soort herkenning. Ik vertel dan altijd maar dat we 202 nationale Olympische comités in de wereld hebben en dat er maar drie vrouwelijke voorzitters hebben. Eén in Namibië, één Lesotho en één in Nederland...'.

Het Ambassadeursnetwerk staat onder voorzitterschap van burgemeester Ivo Opstelten en wordt gecoördineerd door het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP), in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

bron:IPPComments are closed.
%d bloggers liken dit: