Het aantal jonge patientjes (0 t/m 4 jaar) met ernstige brandwonden is in zeven jaar tijd met bijna de helft toegenomen. Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van de Brandwonden Stichting is uitgevoerd. Verder blijkt dat er gemiddeld zeven maal meer kinderen dan volwassen worden opgenomen met brandwonden.

Kinderen van 0 t/m 4 jaar zijn met afstand de meest kwetsbare groep voor brandwonden. Baby's, dreumesen en peuters lopen zeven keer zoveel risico om met brandwonden in het ziekenhuis te belanden dan de gemiddelde Nederlander. 31% van het totaal aantal brandwondenslachtoffers dat in een ziekenhuis wordt opgenomen, is jonger dan 5 jaar. Terwijl deze groep slechts 6% van de bevolking uitmaakt.

De heer Baardse, stafmedewerker preventie van de Brandwonden Stichting noemt dit een zeer slechte ontwikkeling, 'Juist deze jonge kinderen ondervinden hun hele leven nog de gevolgen van hun brandwonden. Alleen al daarom mà³et dit aantal slachtoffers omlaag.'

Oorzaken
De oorzaak van de fikse stijging is de heer Baardse niet bekend. 'De onderzoekcijfers zijn voor ons aanleiding om dat op korte termijn te gaan onderzoeken. Omdat wel bekend is waarom juist kleine kinderen de grootste risicogroep zijn, kunnen we alvast de voorlichting naar ouders van jonge kinderen intensiveren.'

De heer Baardse: 'Kleine kinderen kennen het gevaar niet. Daarnaast zijn ze vaak
onvoorspelbaar in hun gedrag en hun bewegingen. Soms onderkennen de ouders de gevaren ook niet. Een voorbeeld: Ouders zorgen er uitstekend voor dat kinderen niet bij lucifers komen, maar diezelfde ouders drinken wel een kopje thee met hun baby op schoot. En ongevallen met thee blijken nu precies de hoofdoorzaak van brandwonden bij kinderen!'

Ongevalcijfers ziekenhuisopname
Onderzoek   Categorie      per 100.000   Percentage tov totale opname
1992-1996   Kinderen 0-4   38
1999-2003   Kinderen 0-4   55            31% (6% bevolking jonger dan 5)
1999-2003   Overigen       8             69%

Top 3 oorzaken brandwonden bij 0-4 jarigen

Hete vloeistof, damp    68%
Heet voorwerp           24%
Vuur en vlam            2%

Onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door Stichting Consument en Veiligheid. Er zijn twee analyses vergeleken, à©à©n uitgevoerd over de gegevens van 1992-1996 (uitgave 1998) en à©à©n over 1999-2003 (uitgave 2005).

bron:Brandwondenstichting