Op vrijdag 24 juni 2005 is de EU-alarmdrempel voor smog door ozon (240 microgram/m3) tussen 18.00u en 20.00u in Noord-Brabant overschreden. Op zaterdag 25 juni 2005, zal naar verwachting de ozoncontratrie lager blijven dan gisteren en de kans op overschrijding van de EU-alarmdrempel voor ozon is vanmiddag niet aanwezig. De reden voor deze verlaging is een verandering in de weersituatie, waardoor schonere lucht van zee wordt aangevoerd.

De smogverwachting voor zaterdagmiddag is:
Noord Nederland 90 microgram/m3
Midden Nederland 90 microgram/m3
Zuid Nederland 100 microgram/m3

Deze waarden liggen onder de EU-alarmdrempel voor ozon.

Hoge ozonconcentraties (smog) ontstaan bij de aanwezigheid van grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht. Dit is het geval als er weinig wind staat uit een meestal zuid-oostelijke richting. Het luchtpakket verzamelt dan over grote afstanden uitstoot van verontreinigende stoffen, terwijl er bij de lage windsnelheden weinig verdunning plaatsvindt. De vervuilende stoffen (stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen) reageren onder invloed van zonlicht tot ozon. Dit verklaart waarom smog door ozon optreedt op zonnige dagen, wanneer er weinig wind is.

Meer informatie over overschrijdingen van de EU-alarmdrempel voor ozon aan het begin van de avond is te vinden op de website van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (http://www.lml.rivm.nl/) en op de teletekst paginas 711 en 712.

Vrijdag 24 juni 2005 zijn de volgende overschrijdingen van de EU-alarmdrempel gemeten:

provincie      plaats hoogste waarde   duur
Noord Brabant  Breda  252 (µg/m3)      van 18.00 tot 19.00 uur
Noord Brabant  Budel  240 (µg/m3)      van 19.00 tot 20.00 uur

Bij ernstige smog treden ozonconcentraties op hoger dan de alarmdrempel van 240 microgram per kubieke meter (µg/m3). Bij niveaus boven de 180 µg/m3 is sprake van matige smog.

Gezondheidseffecten
Vanaf ozonconcentraties van 180 µg/m3 (matige smog) kunnen effecten optreden bij mensen die zich inspannen in de buitenlucht, mensen met ziekten aan de luchtwegen en mensen die extra gevoelig zijn voor ozon. Ernstige smog veroorzaakt een toename van de ernst van de effecten bij een groter deel van de bevolking. Mogelijke gezondheidseffecten van deze smog zijn irritatie van ogen, neus en keel, luchtwegklachten, benauwdheid, hoest en hoofdpijn. Raadpleeg uw arts bij klachten die u niet thuis kunt brengen. Gezondheidseffecten kan men verminderen of voorkomen door zich in de middag en vroege avond niet langdurig in de buitenlucht in te spannen. In deze uren is de concentratie van ozon het hoogst.

Informatievoorziening
Informatie over de actuele smogniveaus en gezondheidseffecten is te vinden op pagina 711 en 712 van NOS-Teletekst en op de website van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit http://www.lml.rivm.nl/. Verder kunnen de provinciale milieuvoorlichters en de DCMR (Milieudienst Rijnmond) informatie verstrekken over (de herkomst van) smog, over de gemeten concentraties, de smogverwachting en de regionale situatie.

bron:RIVM

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular