Energiebedrijf Essent opent weer servicebalies. Bij deze balies kunnen bestaande en nieuwe klanten straks terecht met vragen over hun energieverbruik, de nota en producten en diensten van Essent, maar ook met klachten of opmerkingen. Alleen contante betaling kan er - om veiligheidsredenen - niet.

Meteen na de zomer komt het plan in uitvoering. Vanaf augustus worden zes balies geopend in de eigen kantoren van Essent in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Klanten kunnen daarnaast terecht bij verschillende 'Thuisshops' bij postkantoren en winkelketens. In fasen zal vervolgens het aantal Essentkantoren met servicebalies en Thuisshops nog worden uitgebreid. Verder zullen er mobiele servicebalies worden ingericht. Met deze mobiele balies doet Essent, binnen haar oorspronkelijke voorzieningsgebied, regelmatig plaatsen aan waar geen kantoor van Essent staat. Voor de gebruikelijke handelingen zoals het doorgeven van meterstanden of verhuizingen blijven de telefonische helpdesk en internet de aangewezen kanalen. Het servicenummer van Essent (0800 0330) is gratis en ook op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur bereikbaar.

De komst van de vrije energiemarkt heeft geleid tot veel vragen en onduidelijkheid. Het aantal klantcontacten groeide gestaag: per week gemiddeld 90.000 telefoontjes en 12.000 brieven en e-mails. Moderne, grootschalige communicatiemiddelen als call centers en internet zijn daar niet meer bij weg te denken. Maar sommige klanten geven de voorkeur aan een persoonlijk contact met Essent. De uitbreiding van de mogelijkheden om direct contact te hebben met Essent-medewerkers voorziet in die behoefte.

Via de regionale media zal Essent haar klanten op de hoogte stellen wanneer er in hun woongebied een balie wordt geopend of een mobiele balie langskomt.
 
bron:Essent