In de strategie van de business unit Kabelcom van Essent staat schaalvergroting centraal. Voldoende schaalgrootte is immers een voorwaarde om in landelijk opzicht de concurrentie te kunnen bijbenen - zo heeft KPN bijvoorbeeld een landelijk dekkend netwerk - en om voorop te kunnen blijven lopen bij de technologische ontwikkelingen. Hoewel Kabelcom in de afgelopen periode haar positie en prestaties duidelijk heeft weten uit te bouwen, moet toch worden geconcludeerd dat -  mede gelet op de voortschrijdende consolidatie van de telecomindustrie -  de tijd nu rijp is substantiële stappen te zetten in de richting van schaalvergroting.
Essent gaat daarom de mogelijkheden onderzoeken om haar kabelactiviteiten te laten aansluiten bij of te laten opgaan in een groter geheel.

Deze stap past in de strategie van Essent om zich te concentreren op de energieactiviteiten. Als gevolg daarvan ligt het voor de hand de business unit Kabelcom onder te brengen bij een eigenaar die volwaardig invulling kan geven aan de noodzakelijke schaalvergroting in de telecommarkt. En die tevens kan zorgdragen voor een verdere strategische en commerciële versterking van de positie van Kabelcom in radio, tv, internet en telefonie. Essent heeft een beperkt aantal partijen uitgenodigd een bod uit te brengen op de business unit Kabelcom. Verwacht mag worden dat de gehele procedure enige maanden in beslag zal nemen.
Over Essent Kabelcom:
Essent Kabelcom is een belangrijke speler in de Nederlandse kabelbranche. Het bedrijf is actief op het gebied van radio, tv, internet en telefonie, zowel voor de consument als het bedrijfsleven. Met een dagelijks bereik van zo'n 5 miljoen mensen in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland via 1,8 miljoen kabelaansluitingen, is Essent Kabelcom het tweede kabelbedrijf in Nederland.
 
bron: Essent