Onderzoekers van Wageningen UR hebben 25 kg tarwestro omgezet in ethanol, in een fermentor met een inhoud van 120 liter. Naar eigen zeggen is het de eerste keer dat in Nederland op deze schaal ethanol uit houtige biomassa is gemaakt.

Het productieproces bestaat uit een fysisch-chemische voorbehandeling, gevolgd door enzymatische hydrolyse van de cellulose tot suikers. Die worden vervolgens vergist tot ethanol.

Tot nu toe wordt bio-ethanol vooral gemaakt uit hoogwaardige voedingsgewassen, zoals graan en maïs. Afvalproducten zoals stro, resthout en gras zijn goedkoper als grondstof.

Het onderzoek wordt gefinancierd door de ministeries van EZ en LNV. Partners zijn ECN, TNO, ethanolproducent Nedalco, melkzuurproducent Purac, Shell Global Solutions en de leerstoelgroepen Levensmiddelenchemie en Bioprocestechnologie van Wageningen Universiteit.

De onderzoekers denken dat industriële toepassing van het proces haalbaar zal zijn op de middellange termijn. Voorwaarde is uiteraard wel dat de overheid de accijns op bio-ethanol afschaft.

bron:WUR