Het Europese Hof van Justitie heeft op 16 juni voor het eerst beslist dat EU-kaderbesluiten kunnen 'doorwerken' in nationale strafrechtelijke procedures. Dat blijkt uit de uitspraak in de zaak Maria Pupino.

De uitspraak is opmerkelijk, omdat in het EU-verdrag is afgesproken dat EU-kaderbesluiten geen directe werking hebben.

bron:De orde van de dag