Het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO) start met de werving van nieuw
personeel op de vakgebieden Europees openbaar bestuur / personeelszaken, recht, economie / statistiek, audit, financieel beheer en project - en contractmanagement. De Europese Unie organiseert hiervoor zes concoursen, of wel toelatingsexamens. De EU werft zowel startende academici als ervaren kandidaten. Belangstellenden kunnen zich inschrijven van 1 september 2005 tot en met 29 september 2005.

Concours
Een concours is een toelatingsexamen om de beste kandidaten uit de EU-lidstaten te
selecteren. Het beslaat in totaal ongeveer twaalf maanden van het moment van aanmelding tot plaatsing op de lijst van geslaagde kandidaten. Na aanmelding volgt een voorselectie in de vorm van meerkeuzenvragentests. Vervolgens volgt een schriftelijk examen (vooral gericht op de dossierkennis) gevolgd door een mondeling examen. Kandidaten die op alle drie de onderdelen de hoogste score behalen worden op de zogenaamde reservelijst geplaatst. EU-instellingen kunnen uit deze lijst van geslaagde kandidaten een keuze maken voor te vervullen vacatures.

Bureau Internationale Ambtenaren
De belangstelling voor het concours is groot en Nederland hecht aan vergroting van het aantal Nederlanders dat bij de Europese Unie werkt. Daarom ondersteunt het Bureau Internationale Ambtenaren (BIA) Nederlanders die (overwegen om) deel (te) nemen aan deze concoursen. BIA biedt ondersteuning en advies in de vorm van voorlichtingsbijeenkomsten met algemene informatie over het gehele traject en een intensieve voorbereidende concourstraining om de benodigde feitenkennis en vaardigheden te trainen. BIA organiseert deze concourstraining in samenwerking met de Erasmus Academie en Meurs HRM. De kosten voor deelname aan deze training bedragen E 250,--.

bron:BZK

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular