Met 541 stemmen voor en 56 tegen heeft het Europees Parlement de meerjarenbegroting 2007-2013 afgestemd. Dit betekent dat het december-akkoord van de regeringsleiders niet van kracht wordt en dat de lidstaten en Europees Parlement moeten gaan onderhandelen.

Europarlementariër Albert Jan Maat (begroting) is tevreden met de uitslag. Maat: "Ik vind het akkoord een goed uitgangspunt om te onderhandelen. Wij willen niet meer geld zien, maar vooral ervoor zorgen dat het Europese geld beter wordt besteed. Daar zullen de onderhandelingen over gaan. De miljard korting voor Nederland die Jan Peter Balkenende voor de poorten van de hel heeft weggesleept, staat niet ter discussie."
De CDA-er wil allereerst een efficiëntere controle op de bestedingen. Ongeveer 80% van de Europese begroting wordt via de nationale lidstaten in eigen land uitgegeven. Daar gaat blijkbaar veel mis. De Europese Rekenkamer weigert al sinds jaar en dag in te staan voor de betrouwbaarheid van de uitgaven. De ministers van financiën weigeren een verklaring te tekenen dat de uitgaven in hun eigen land correct zijn gedaan. Maat wil een akkoord met de raad, waarin de ministers van financiën toezeggen voortaan wel de verantwoordelijkheid te nemen. Maat: "Dan kunnen zij bij mismanagement zich niet meer verschuilen achter "de Raad" als geheel, maar moeten zij zelf verantwoordelijkheid gaan nemen met politieke gevolgen in eigen land. Ik voorspel dat het dan een stuk beter gaat met de rechtmatigheid van de uitgaven."
Andere onderdelen die voor verandering vatbaar zijn, betreffen nieuwe interne begrotingsregels. Maat. "Het komt nu voor dat als op de ene begrotingspost geld over is, dit wordt teruggestort naar de lidstaten, terwijl op een andere begrotingspost een tekort bestaat. Deze schotten tussen de begrotingsposten moeten weg. Op die manier kan veel efficiënter met de Europese begroting worden omgegaan."
Maat vermoedt dat de onderhandelingen niet lang zullen duren. "Verschillende landen, waaronder de nieuwe lidstaten hebben groot belang bij een akkoord, omdat zij anders veel subsidiegeld mislopen. Nederland zal graag de miljard korting willen zekerstellen. Daarnaast komt het Parlement niet met onredelijke eisen die veel geld kosten. Daar moeten we dus snel kunnen uitkomen."
bron:CDA