Euronext, de pan-Europese beurs, onderhandelt over de overname van CompanynewsGroup, toonaangevende speler op de Europese markt voor nieuwsdistributie. De acquisitie zal naar verwachting voor het einde van dit kwartaal plaatsvinden, afhankelijk van goedkeuring door relevante toezichthoudende organen en in overleg met werknemersorganen.

Euronext wil vaste grond krijgen in de markt van corporate nieuwsdistributie en daarmee haar huidige dienstenpakket aan genoteerde ondernemingen uitbreiden. De voorziening in deze diensten door de SBU Information Services zal naar verwachting een impuls krijgen door de implementatie van de nieuwe richtlijnen
ten aanzien van financiële communicatie, onderdeel van de Europese Transparancy Directive die in 2007 van kracht wordt.
CompanynewsGroup biedt een reeks van diensten aan voor beursgenoteerde ondernemingen. In de eerste plaats biedt CompanyNewsGroup diensten aan op het vlak van gelijktijdige verstrekking van de volledige financiële bedrijfscommunicatie aan relevante spelers op de financiële markten. Hiermee zijn ondernemingen in staat te voldoen aan de regelgeving rondom beursnoteringen. In aanvulling hierop verzorgt CompanynewsGroup ondersteunende diensten ter verbetering van de communicatie door ondernemingen richting investeerders en aandeelhouders. CompanynewsGroup heeft 25 mensen in dienst.
De combinatie van een sterke band tussen Euronext en haar genoteerde ondernemingen aan de ene kant en de erkende expertise van CompanynewsGroup in het verspreiden van informatie aan de markt namens uitgevende instellingen aan de andere kant, leidt tot een vruchtbare samenwerking tussen deze twee partijen
Het huidige klantenbestand van CompanynewsGroup zit vooral in Frankrijk, maar ook in Italië en Spanje. Euronext streeft ernaar om deze nieuwe diensten in Nederland en Portugal aan te bieden en het huidige klantenbestand in België verder te ontwikkelen. Euronext Information Services
De SBU Information Services is verantwoordelijk voor de exploitatie van de datafeeds van Euronext alsmede andere informatieproducten. Als zodanig distribueert en verkoopt de SBU marktinformatie, zoals koersen, transactie- en orderboekgegevens, en andere informatieproducten waaronder nieuwsgerelateerde. De SBU is tevens verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van Euronextindices via de dochtermaatschappij Euronext Indices BV. De SBU rekent onder meer data vendors, genoteerde ondernemingen en financiële instellingen tot haar klanten.
Bron : Euronext