De Europese Unie ziet een bemoedigend signaal in de mededeling van de Turkmeense autoriteiten van 4 augustus dat aan ongeveer 16.000 vluchtelingen van de Tadzjiekse burgeroorlog het Turkmeense burgerschap en een permanente verblijfsvergunning in Turkmenistan is verleend.

De Europese Unie roept de Turkmeense autoriteiten op verder te gaan op de ingeslagen weg en nieuwe initiatieven te nemen om de internationaalrechtelijke verbintenissen van Turkmenistan op het gebied van de mensenrechten te honoreren.

De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Turkije en Kroatië, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, en de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne en de Republiek Moldavië, sluiten zich bij deze verklaring aan. Kroatië blijft daarbij actief meedoen aan het stabilisatieproces.

bron:EU