In een speciale verklaring van de Europese commissie heet het dat de EU verheugt is dat de Algerijnse bevolking heeft deelgenomen aan het nationale referendum over het Handvest voor Vrede en Nationale Verzoening. De EU hoopt dat Algerije op basis van overleg met de bevolking zal komen tot een duurzame vrede en verzoening op de grondslag van de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten, met als resultaat een welvarende en veilige samenleving.

De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Turkije en Kroatië, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, en de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne en de Republiek Moldavië, sluiten zich bij deze verklaring aan.

bron:EU