Deze week worden het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van de gemeente Alkmaar geïnformeerd over de stand van zaken bij het onderzoek naar de toekomstige mogelijkheden van het terrein van de zuivering op bedrijventerrein Bergermeer. Vervanging van de zuivering door een nieuw soort zuivering schept mogelijk ruimte voor woningbouw en een nieuw kantoor voor het hoogheemraadschap.  Alkmaar heeft verder geen bouwlocaties meer binnen haar grenzen.

In november 2005 hebben de gemeente en het hoogheemraadschap de intentie uitgesproken de mogelijkheden van het terrein in de Bergermeer te onderzoeken. De waterzuivering die zich daar bevindt, moet op middellange termijn worden aangepast. De zuivering neemt echter veel schaarse grond in beslag, midden in de stad, in de nabijheid van het NS-station. Verplaatsen van de zuivering is onderzocht, maar leidt tot onevenredig hoge kosten.
Het nieuwe type zuivering, de membraanbioreactor (MBR), neemt veel minder ruimte in beslag. Hierdoor ontstaat mogelijk ruimte voor woningbouw en een nieuw centraal kantoor voor het hoogheemraadschap. In maart heeft het hoogheemraadschap besloten dat er een nieuw centraal kantoor moet komen in Alkmaar voor 450 medewerkers.

De kosten voor het stichten van een MBR zijn hoog, maar wellicht is er bereidheid in Den Haag en Brussel om deze innovatieve ontwikkeling deels te subsidiëren. De maanden maart-september worden gebruikt voor een onderzoek naar de mogelijkheden van een centraal kantoor in combinatie met de herontwikkeling van het zuiveringsterrein. Indien Europa bijdraagt dan krijgt Alkmaar weer de mogelijkheid tot substantiële woningbouw.
De besturen worden ingelicht over het tussenresultaat. Zo zijn de uitgangspunten van het project verwerkt in een stedenbouwkundige opzet/visie, wordt onderzoek verricht naar de financiële haalbaarheid en een risico-analyse gemaakt. Inmiddels worden ook enkele naastgelegen percelen bij het onderzoek betrokken.
In het najaar zal er duidelijkheid over de verschillende mogelijkheden zijn. De uitkomsten van het onderzoek zullen de basis vormen voor een voorstel aan de besturen van de gemeente Alkmaar en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Gestreefd wordt in oktober een besluit te nemen over de haalbaarheid van de plannen. Bij een positief besluit wordt een bestuursakkoord gesloten.

bron:Gemeente Alkmaar