Nederlanders met een uitkering die in het buitenland wonen, hebben na hun 65e recht op volledige AOW. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Hof van Justitie in Luxemburg in een zaak van een FNV-lid.

Netty van Pommeren-Bourgondiën - lid van vakbond ABVAKABO FNV - werkte als grensarbeider vanuit België in Nederland. Ze werd arbeidsongeschikt (WAO). Vanaf 2000 was zij - omdat zij in het buitenland woont - niet meer verplicht verzekerd voor AOW/Anw. Zij bleef wel verzekerd voor de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Werkloosheidswet.

Voor elk jaar dat zij niet meer verzekerd was voor AOW, zal zij vanaf haar 65-jaar 2 % per jaar gekort worden op haar AOW-pensioen. Zij kon zich wel vrijwillig verzekeren voor AOW/Anw (Algemene Ouderdomswet/Algemene nabestaandenwet).

Alles of niets

Het Hof van Justitie in Luxemburg heeft vandaag uitgesproken dat Nederland de verplichte AOW/Anw niet had mogen beëindigen, omdat het Europees recht niet toestaat dat men slechts gedeeltelijk wettelijk sociaal verzekerd kan zijn op grond van de Nederlandse wetgeving. Men is of voor alle Nederlandse sociale zekerheidswetten verplicht verzekerd of voor geen enkele.

De uitspraak leidt er toe dat zo'n 20.000 in de Europese Unie wonende postactieven - WAO-ers, Vutters enz, die voor minstens à©à©n Nederlandse sociale zekerheidwet verzekerd waren - met terugwerkende kracht van vanaf 2000 alsnog verplicht verzekerd worden voor AOW/Anw zonder dat premieheffing plaatsvindt.

Post-actieven met een Nederlandse uitkering of pensioen, die zich vrijwillig verzekerd hebben voor AOW/Anw hebben recht op restitutie van de premies voor de vrijwillige AOW/Anw-verzekering. Een beperkt aantal nabestaanden krijgt alsnog een Anw-uitkering

De post-actieven met een AOW/Anw uitkering zullen door de SVB (Sociale Verzekeringsbank) geïnformeerd worden. WAO-gerechtigden zullen door het UWV geïnformeerd worden.

Uitzonderingen

Het arrest van Pommeren-Bourgondiën geldt niet voor post-actieven, die niet verzekerd waren voor ZFW/AWBZ of WW. De premies voor de vrijwillige AWBZ-verzekering zullen niet gerestitueerd worden. Het arrest heeft gà©à©n betrekking op in Nederland wonende post-actieven met buitenlandse uitkeringen en pensioenen.

Vanaf 2006 zullen de in de Europese Unie wonende post-actieven (WAO-ers, Vutters, gepensioneerden) op grond van het Europees recht 'verzekerd' worden voor de nieuwe Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Er zullen geen WW-premies meer ingehouden worden op WAO-uitkeringen. De mogelijkheid voor de vrijwillige AOW/Anw verzekering blijft bestaan. De vrijwillige AWBZ-verzekering wordt afgeschaft.

bron:FNV

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular