De Europese Commissie (EC) trekt bijna vijf keer meer geld uit voor toepassing van technologische ontwikkelingen in het midden- en kleinbedrijf. In het Zesde Kaderprogramma, was slechts 400 miljoen beschikbaar. In het Zevende (dat 2007 ingaat en loopt tot 2103) is 1,9 miljard euro gereserveerd voor mkb-specifieke programma's (Craft and Collective Research).

MKB-Nederland en haar Europese koepel UEAPME zijn uitermate content met deze bijna vervijfvoudiging van het budget. Veel mkb-bedrijven maken gebruik van deze zeer toepasbare en toegankelijke regeling, die daardoor al snel was uitgeput. Op voorstel van de Raad van ministers voor research, wordt bovendien opnieuw 15 procent van de algemene thematische programma's (in geld zo'n zeven miljard euro) exclusief toegewezen aan het mkb.

Voor Nederland gaat het naar schatting om jaarlijks 50 tot 70 miljoen euro. Er zit nog wel een adder onder het gras. De bedragen zijn gebaseerd op de Europese begroting, die nog niet is goedgekeurd. Waarschijnlijk valt de uiteindelijke begroting lager uit, en zal er ook worden gekort op de R&D-fondsen.

bron:MKB