Voor de tweede maal verwerpt het Parlement een voorstel van de Commissie voor een richtlijn ter liberalisering van havendiensten. Veel leden eisten in plaats van de richtlijn wetgeving met betrekking tot transparantie en eerlijke concurrentie tussen havens.
532 Leden stemden voor verwerping van de richtlijn, 120 stemden daartegen en 25 leden onthielden zich van stemming. Verantwoordelijk Commissaris Jacques BARROT besloot niet om het voorstel ter plekke in te trekken, maar zei eerst het College van Eurocommissarissen te zullen consulteren.
 
Het verslag van rapporteur Georg JARZEMBOWSKI (EVP-ED, DE) is terugverwezen naar de bevoegde parlementscommissie. Van belang in deze is artikel 52.3 van het Reglement van het EP:
Indien de Commissie haar voorstel niet intrekt, verwijst het Parlement de zaak terug naar de bevoegde commissie zonder over de ontwerpwetgevingsresolutie te stemmen. In dit geval brengt deze commissie binnen een door het Parlement vastgestelde termijn van ten hoogste twee maanden mondeling of schriftelijk aan het Parlement verslag uit.
 
Eind 2003 verwierp het Parlement voor de eerste keer het voorstel om havendiensten (bijvoorbeeld het laden en lossen van schepen, sleep- en loodsdiensten) te liberaliseren. De Europese Commissie diende het voorstel in nagenoeg dezelfde vorm echter een tweede keer in.
 
bron:EP