Bestaan er in Europa geheime CIA-detentiecentra? Heeft de CIA Europese luchthavens gebruikt om van terrorisme verdachte personen naar plaatsen te vervoeren waar hun marteling te wachten stond? Deze twee vragen moeten beantwoord worden door een tijdelijke commissie die het Parlement op woensdag zal instellen. 
 
De commissie, waarin alle fracties vertegenwoordigd zullen zijn, zal bestaan uit 46 leden. De commissie zal tevens onderzoeken of de regeringen van de lidstaten op de hoogte waren van bovenstaande vermeende praktijken en of EU-burgers er het slachtoffer van zijn geworden.
 
Op woensdag stemt het Parlement over het mandaat van de tijdelijke commissie, op donderdag over de samenstelling ervan.
bron:EP