Dinsdag zijn partnerlanden van het JSF-ontwikkelingsprogramma in Noordwijk bijeen geweest om te spreken over JSF samenwerking in Europees verband.  Uitgangspunt is de situatie die ontstaat als de landen eind dit jaar besluiten mee te doen met het productie-, instandhoudings- en doorontwikkelingsprogramma van de JSF. Denemarken, Italië, Nederland, Noorwegen en Turkije waren in Noordwijk vertegenwoordigd. De verwerving van de JSF is in de partnerlanden nog onderwerp van parlementaire besluitvorming.

Omdat de productie, instandhouding en de verdere ontwikeling van de JSF de komende 30 tot 40 jaar omvat, zijn daarmee aanzienlijke belangen gemoeid. Niet alleen is te denken aan Europese samenwerking op het gebied van de operationele inzetbaarheid van het toestel, maar ook aan werkgelegenheid, het versterken van de kenniseconomie en industrieomzet.
Er zijn ten minste twee voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een Europees plan op te stellen: er moet een gezamenlijke Europese visie op de assemblage en instandhouding komen en de Amerikaanse overheid en de vliegtuig- en motorfabrikanten moeten het initiatief steunen, mede met het oog op technologie-overdracht. Over deze zaken is vandaag uitvoerig gesproken en alle aanwezige partners hebben het belang van Europese samenwerking binnen het JSF programma onderstreept.
Het is nu zaak het plan uit te werken met de Amerikaanse overheid en de betrokken industrieën. Het gezamenlijke plan moet voor de zomer gereed zijn. Het plan kan dan worden betrokken bij de besluitvorming over het Memorandum of Understanding over de productie de instandhouding van de JSF, waarvan ondertekening door álle partners is voorzien voor het einde van het jaar.
bron:MinDef